ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2018-12-13 Uchwały Rady Miejskiej Uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowogród Bobrzański na lata 2018 - 2024 III/20/2018 Obowiązujący
32 2018-12-13 Uchwały Rady Miejskiej Zaciągnięcia kredytu III/19/2018 Obowiązujący
33 2018-12-13 Uchwały Rady Miejskiej Zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości III/18/2018 Obowiązujący
34 2018-12-13 Uchwały Rady Miejskiej Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia statutu gminy Nowogród Bobrzański III/17/2018 Obowiązujący
35 2018-12-13 Uchwały Rady Miejskiej Przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019 III/16/2018 Obowiązujący
36 2018-12-13 Uchwały Rady Miejskiej Określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty III/15/2018 Obowiązujący
37 2018-12-13 Uchwały Rady Miejskiej Zmian uchwalonej uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2018 rok III/14/2018 Obowiązujący
38 2018-12-13 Uchwały Rady Miejskiej Warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność gminy Nowogród Bobrzański w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat III/13/2018 Obowiązujący
39 2018-12-13 Uchwały Rady Miejskiej Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 III/12/2018 Obowiązujący
40 2018-12-13 Uchwały Rady Miejskiej Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 III/11/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu