ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2019-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Powołania komisji egzaminacyjnej
Nr aktu prawnego
95/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2019-07-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zwołania zebrania wiejskiego celem wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Turów na kadencję 2019 - 2023
Nr aktu prawnego
94/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2019-07-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zwołania zebrania wiejskiego celem wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Podgórzyce na kadencję 2019 - 2023
Nr aktu prawnego
93/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XII/94/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Nowogród Bobrzański na lata 2019-2024
Nr aktu prawnego
XII/93/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zatwierdzenia zarządzenia nr 91/2019 Burmistrza Nowogrodu bobrzańskiego z dnia 27.06.2019 w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, trawników oraz napełniania zbiorników ( np.baseny, oczka wodne ) z sieci wodociągowej
Nr aktu prawnego
XII/97/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zawarcia porozumienia z Powiatem Zielonogórskim w zakresie przyjęcia zadania własnego powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się terenie gminy Nowogród Bobrzański w sezonie zimowym 2019-2020">
Nr aktu prawnego
XII/96/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
Nr aktu prawnego
XII/95/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Powołania skarbnika gminy
Nr aktu prawnego
XII/92/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Absolutorium dla Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
Nr aktu prawnego
XII/91/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji