ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1431
Data podjęcia
2013-01-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogród Bobrz.
Nr aktu prawnego
Nr XXXI/202/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1432
Data podjęcia
2013-01-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
Nr XXXI/201/13
Status
Uchylony
Lp: 1433
Data podjęcia
2013-01-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
Nr XXXI/200/13
Status
Uchylony
Lp: 1434
Data podjęcia
2013-01-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
Nr XXXI/199/13
Status
Uchylony
Lp: 1435
Data podjęcia
2013-01-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
Nr aktu prawnego
Nr XXXI/198/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1436
Data podjęcia
2013-01-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
Nr XXXI/197/13
Status
Uchylony
Lp: 1437
Data podjęcia
2013-01-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany uchwalonej uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrz. na 2013 r.
Nr aktu prawnego
Nr XXXI/196/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1438
Data podjęcia
2013-01-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2013-2017
Nr aktu prawnego
XXXI/195/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1439
Data podjęcia
2013-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian uchwalonej uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2013 r.
Nr aktu prawnego
24/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1440
Data podjęcia
2013-03-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez gmine Nowogród Bobrzański w roku szkolnym 2013/2014
Nr aktu prawnego
20/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji