ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1311
Data podjęcia
2013-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
Nr aktu prawnego
XLIII/271/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1312
Data podjęcia
2013-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Sposobu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Nowogród Bobrzański za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły
Nr aktu prawnego
XLIII/270/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1313
Data podjęcia
2013-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XLIII/269/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1314
Data podjęcia
2013-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XLIII/268/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1315
Data podjęcia
2013-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XLIII/267/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1316
Data podjęcia
2013-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogród Bobrzański oraz planów miejscowych
Nr aktu prawnego
XLIII/266/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1317
Data podjęcia
2013-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmian uchwalonej uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2013 r.
Nr aktu prawnego
XLIII/265/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1318
Data podjęcia
2013-11-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji publicznej i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat
Nr aktu prawnego
86/2013
Status
Uchylony
Lp: 1319
Data podjęcia
2013-11-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zmiany w Regulaminie pracy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim ( wykaz dni wolnych od pracy w 2014 roku )
Nr aktu prawnego
85/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1320
Data podjęcia
2013-11-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zmiany uchwalonej uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2013 rok
Nr aktu prawnego
84/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji