ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Nadania nazwy ulicy w miejscowości Kotowice gmina Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
VII/44/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat
Nr aktu prawnego
VII/43/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
O zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
Nr aktu prawnego
VII/42/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
O zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnego Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim
Nr aktu prawnego
VII/41/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Nowogród Bobrzański na rzecz dotychczasowych najemców
Nr aktu prawnego
VII/40/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
O zmianie uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowogrodzie Bobrzańskim
Nr aktu prawnego
VII/39/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
VII/38/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmian uchwalonej uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2019 r.
Nr aktu prawnego
VII/37/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2019-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Powołania komisji rekrutacyjnej
Nr aktu prawnego
33/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2019-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zmiany w regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
Nr aktu prawnego
32/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji