ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1271 2013-12-05 Zarządzenia Burmistrza Zmian uchwalonej uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2013 rok 92/2013 Obowiązujący
1272 2013-12-02 Zarządzenia Burmistrza Wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim 91/2013 Nieobowiązujący
1273 2013-11-28 Zarządzenia Burmistrza Zmiany składu komisji inwentaryzacyjnej 90/2013 Obowiązujący
1274 2013-10-25 Zarządzenia Burmistrza Przeprowadzenia inwentaryzacji 87/2013 Obowiązujący
1275 2013-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Zmiany uchwały w sprawie opłat targowych XLIII/273/13 Obowiązujący
1276 2013-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy XLIII/272/13 Obowiązujący
1277 2013-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego XLIII/271/13 Obowiązujący
1278 2013-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Sposobu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Nowogród Bobrzański za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły XLIII/270/13 Obowiązujący
1279 2013-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański XLIII/269/13 Obowiązujący
1280 2013-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok XLIII/268/13 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu