ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1251 2013-10-29 Uchwały Rady Miejskiej Przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogród Bobrzański XLII/263/13 Obowiązujący
1252 2013-10-29 Uchwały Rady Miejskiej Zmian uchwalonej uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2013 rok XLII/262/13 Obowiązujący
1253 2013-10-29 Uchwały Rady Miejskiej Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy XLII/261/13 Obowiązujący
1254 2013-10-29 Uchwały Rady Miejskiej Przyjęcia dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej XLII/260/13 Obowiązujący
1255 2013-10-29 Uchwały Rady Miejskiej Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego XLII/259/13 Obowiązujący
1256 2013-10-29 Uchwały Rady Miejskiej Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu XLII/258/13 Obowiązujący
1257 2013-10-22 Zarządzenia Burmistrza Powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowania dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 82/2013 Obowiązujący
1258 2013-10-18 Zarządzenia Burmistrza Zmian uchwalonej uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2013 rok 81/2013 Obowiązujący
1259 2013-10-21 Zarządzenia Burmistrza Przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Nowogród Bobrzański konsultacji dotyczących projektu "Programu współpracy gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" 80/2013 Obowiązujący
1260 2013-10-15 Zarządzenia Burmistrza Obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieograniczonym dla nieruchomości położonych w miejscowości Białowice 79/2013 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu