ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Wykaz stanowisk w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2012-04-15 15:53:55 Informacja ogłoszona dnia 2012-04-15 15:53:58 przez Zasilenie Danymi

Wykaz Stanowisk

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz wszystkich stanowisk pracy w Urzędzie wraz z danymi kontaktowymi.
 
Podpiwniczenie (wejście od strony garaży):
 • tel. 603 868 984  - Komendant Straży Miejskiej    e-mail:
 • tel. 517 879 908  - Starszy Strażnik                     e-mail:
 • Informatyk,    e-mail:
 • Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne tel. 797418324, e-mail:
 
Parter  
 • Biuro podawcze, samorządy sołectw - pok. 1 tel. (68) 329-09-62 wew. 150, e-mail:
 • Podatki lokalne - pok. 2 tel.  (68) 329-09-62 wew. 137 e-mail: ,
 • Gospodarka Odpadami Komunalnymi - pok. 2 tel.  (68) 329-09-62 wew. 137 e-mail:
 • Ewidencja ludności- pok. 4 tel. (68) 329-09-62 wew. 129, e-mail:
 • Urząd Stanu Cywilnego - pok. 4 tel. (68) 329-09-62 wew. 135, e-mail:
 • Z-ca Kierownika USC    - pok. 4 tel. (68) 329-09-62 wew. 135, e-mail:
 • Kasa (przy schodach wejściowych na piętro) tel. (68) 329-09-62 wew. 138 e-mail:
I Piętro
 • Sekretariat, organizacje pozarządowe – pok. 5 tel. (68) 329-09-62 wew. 121 e-mail:
 • Burmistrz Paweł Mierzwiak - pok. 6 tel.  (68) 329-09-62 wew. 122 e-mail:
 • Z-ca Burmistrza Mirosław Walencik - pok. 7 tel. (68) 329-09-62 wew. 123 e-mail:
 • Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji  - pok. 9 (68) 329-09-62  e-mail:
 • Stanowisko ds. budownictwa i dróg          - pok. 9 (68) 329-09-62  e-mail:
 • Sekretarz Gminy Roman Andzel - pok. 12 tel.(68) 329-09-62 wew. 132 e-mail: 
 • Planowanie przestrzenne - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, inwestycji i Ochrony Środowiska pok. 14 tel. (68) 329-09-62 wew. 148 e-mail:
 • Kształtowanie i ochrona środowiska gospodarki wodnej, pok. 11 tel. (68) 329-09-62 wew. 130  e-mail:
 • Gospodarka gruntami i geodezja, pok. 11 tel. (68) 329-09-62 wew. 130 e-mail:
 • Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo  - pok. 13 tel. (68) 329-09-62 wew. 133 e-mail:
II Piętro
 • Stanowisko ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalniej oraz pozyskiwania funduszy pomocowych- pok. 16 e-mail:
  tel. (68) 329-09-62 wew. 136,lub  tel. bezpośredni, faks (68) 327 66 10
 • Główny Księgowy CUW - pok 17 tel. (68) 329-09-62 wew. 127 e-mail:
 • Stanowisko ds. Oświaty, zdrowia, kultury i sportu, tel.  (68) 329-09-62 wew.149 e-mail:
 • Finanse oświaty - pok. 17 tel. (68) 329-09-62 wew. 127 e-mail:
 • Spółka Wodno-Ściekowa - pok. 19 tel. (68) 329-09-62 wew. 134
 • Spółka Wodno-Ściekowa, Dyrektor - pok. 19 tel. (68) 329-09-62 wew. 142
 • Planowanie budżetu i finansów - pok. 21 tel. (68) 329-09-62 wew. 140
 • Kierownik referatu planowania i finansów Pani Marta Karczewska - pok. 22 tel. (68) 329-09-62 wew. 141 e-mail:
 • Skarbnik Gminy Pani Monika Waligóra  - pok. 23 tel. (68) 329-09-62 wew. 124, lub tel. bezpośredni 68 327 66 20 e-mail:
 • Biuro Rady Miejskiej - pok. 25 tel. (68) 329-09-62 wew. 139, e-mail:
 • Kadry, ewidencja działalności gospodarczej - pok. 26 nr tel. (68) 329-09-62 wew. 128 e-mail:
 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu