ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Skarbnik

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2012-04-15 15:50:25 Informacja ogłoszona dnia 2012-04-15 15:51:17 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Kierownictwo Urzędu - Skarbnik
Funkcję Skarbnika pełni Pani Monika Waligóra

    Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. ( art.2.ust.3) skarbnik gminy zatrudniony jest na podstawie powołania przez burmistrza.
    Zakres zadań skarbnika reguluje Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim zatwierdzony Zarządzeniem Burmistrza nr 0151/08/09 z dnia 11.02.2009r.  ze zm. wprowadzonymi zarzadzeniami: nr 0151/03/10 z dnia 03 lutego 2010 r. ,   nr 0151/35/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r.   i  nr 0151/43/10 z dnia 2 września 2010 r
Zadania skarbnika
    Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem budżetu gminy, a w szczegółności: zmian w budżecie i w innych planach finansowych, zasilanie jednostek budżetowych w środki finansowe, administrowanie środkami na inwestycje.
    Opracowywanie projektów budżetu gminy.
    Przygotowuje projekty uchwal Rady Miejskiej i zarządzeń burmistrza dotyczące finansów gminy.
    Kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.
    Opiniowanie umów i decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu.
    Opracowanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji burmistrzowi, Radzie Miejskiej odpowiednim komisjom.
    Kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych oraz sołectw.
    Prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy.
 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu